Prijava za korisnike iz gospodarstva

Superračunalo Bura primarno se primjenjuje za potrebe računanja na projektima koji se izvode u akademskoj zajednici, no pristup je omogućen i gospodarskim subjektima.

Gospodarski subjekti zainteresirani za korištenje superračunala mogu se javiti s upitom.

Cjenik

Za više informacija o tri vrste konfiguracija koje se nude proučite specifikacije superračunala Bura.

Cijene u nastavku su navedene u EUR i pretvaraju se u kune prema srednjem tečaju HNB-a.

Standardni višeprocesorski čvorovi (CPU)

Broj fizičkih jezgri Memorija (GB) Mjesečna cijena (EUR)
1 2.5 16
2 5 32
3 8 48
6 16 96
12 32 192
24 (čitav čvor) 64 (čitav čvor) 384

Grafički procesori za heterogeno paralelno računanje (GPGPU)

Broj fizičkih jezgri Memorija (GB) Mjesečna cijena (EUR)
12 CPU + 1 GPGPU 32 210
24 CPU + 2 GPGPU (čitav čvor) 64 (čitav čvor) 420

Višeprocesorski sustav s dijeljenom memorijom (SMP)

Broj fizičkih jezgri Memorija (GB) Mjesečna cijena (EUR)
2 4 34
4 8 68
8 16 136
16 32 272